Velkommen!

Dette træningsprogram er lavet til læger, der har brug for at kunne genkende de mest almindelige hjertemislyde; specielt medicinstuderende i klinikophold, læger under basislægeuddannelse og læger i introstillinger til kardiologi.

 

På denne hjemmeside vil du kunne høre fem af de mest hyppige hjertemislyde, samt se de tilhørende pulskurver. Du kan også høre normale hjertelyde og se de tilhørende pulskurver.

 

Det er yderst vigtigt, at du bruger høretelefoner, da stetoskopilydene er meget svage.

 

Under punkterne "Diagnose" og "Normale" i venstremenuen kan du træne i at lytte til og genkende hhv. mislyde og normale hjertelyde. Under hvert punkt finder du hjertelyd fra de 4 screeningspunkter: Basis cordis (aorta og pulmonal), Venstre sternal rand og Apex cordis.

Du kan teste dig selv i quiz-modulet, hvor mislyde og normale hjertelyde shuffles. Hver lyd fremkommer én gang, og det korrekte svar ses efter hvert spørgsmål samt opsummeres, når du har gennemført quizen.

Du kan finde en kort vejledning til hjertestoskopi under punktet "Stetoskopiguide". Her får du en introduktion i at foretage hjertestetoskopi samt en kort beskrivelse af de fem mislyde. Guiden kan printes.

 

God fornøjelse!

 

Læge Tommy Kjærgaard Nielsen og prof., ph.d. Berit Eika

Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet