Den lille stetoskopiguide


4 klapper men 2 lyde (LUP – DUP)

S1 (Lup)

  • Høres over hele prækordiet, men tydeligst over apexregionen.
  • AV (mitral & triscuspidal) klappernes lukning ved systolens begyndelse.


S2 (Dup)

  • Høres oftest tydeligst over basis.
  • Pulmonal- & Aortaklappens lukning systolens afslutning.
  • To komponenter (aorta & pulmonal) som nogle gange høres som 2 lyde (normalt fund hvis S2 er spaltet under inspir og uspalet under expir).


De 4 stetoskopiske screeningssteder

1. område: Basis cordis (1. & 2. aortasted)

2. område: Venstre sternal rand

3. område: Apex cordis

 
Se, Føl og Lyt

Inspektion

Det kliniske blik (hvordan ser pt. generelt ud), Vejrtrækning, Cyanose, Halsvenestase (h.insuff).Palpation

Leverforstørrelse (h.insuff), Perifere puls (amplitude: stor - fx ved aortainsufficiens. Lille  - fx ved aortastenose eller shock).Auscultation

Gør det systematisk, Lyt efter Lup-Dup, Lyt efter systoliske eller diastoliske mislyde.

 

 

Mislydsguiden

Aortastenose

Systolisk mislyd, hvor der opstår øget turbulens omkring annulus aorta. Typisk kraftigst over basis (ofte 1. aortasted). Ofte med udstråling til a.carotis dxt. Begynder kort efter S1 og slutter kort før S2, og har crescendo-decrescendo form.Aortainsufficiens

Diastolisk mislyd, hvor der regurgiteres blod gennem utætte aortaklapper. Til tider hørbar over 1. aortasted, men typisk kraftigst langs venstre sternalrand. Høres ofte tydligst når pt. sidder foroverbøjet. Begynder lige efter S2 og fortsætter med aftagende styrke gennem varierende del af diastolen. Slutter ofte et stykke før S1.Mitralinsufficiens

Systolisk mislyd, hvor der regurgiteres blod fra venstre ventrikel til venstre atrium. Typisk hørbar ned langs venstre sternal rand med tiltagende intensitet ned mod apex. Mislyden fylder hele systolen, og dens karakter er ofte blæsende.Ventrikel Septum Defekt

Systolisk mislyd, hvor der shuntes iltet blod til højre ventrikel fra venstre ventrikel. Til tider hørbar over hele præcordiet, men defekt typisk kraftigst langs venstre sternal rand – til tider dog til apex, hvorved den kan forveksles med mitralinsufficiens. Mislyden fylder hele systolen og er ofte kraftig.Pericarditis

Systolisk eller diastolisk mislyd, men ofte en tør 2 takts (sys & dia) gnidningsmislyd (som 2 stykker papir mod hinanden). Høres ved basis og apex, men behøver kun at findes på et meget lille parti. Er meget flygtig og kan variere i både lokalisation og styrke inden for få timer. Forsvinder ikke når pt holder vejret i modsætning til pleurale gnidningsmislyde.

 

 

Hvis der findes en mislyd

Journal beskrivelsen

Timing: Systolisk eller diastolisk

Maksikum intensitet: Basis, Vst, Apex

Evt. udstråling: fx karotiderne.

Intensiteten: Grad I – VI.

Karakteren: fx blæsende, gnidende. Evt. diagnoseforslag.Handling, hvis du hører en mislyd

HENVIS TIL EKKO – HENVIS TIL EKKO. Beskrivelse af den normale stetoskopi

St.c: Ingen hørbare mislyde.